Zákony a změny v informatice

Autor: 
Renáta Kunstová

Článek se zabývá dopadem nových legislativních předpisů na investice do IS/ICT a změny v řízení informatiky. Jsou zde stručně charakterizovány nejvýznamnější zákony a uvedeny aplikace a technologie, které s nimi nejvíce souvisí. Na podkladě výsledků zahraničního průzkumu jsou diskutovány změny, které compliance do řízení IS/ICT firem přináší.

Anglické slovo compliance se pomalu „zabydluje“ v naší terminologii. Čím dál tím méně se překládá, protože pro vystižení podstaty tohoto termínu je třeba použít více slov, např. „vyhovění zákonným požadavkům“ nebo „dosažení souladu firemního IT s předpisy, pravidly a normami“. Proto si odborná i laická veřejnost postupně zvyká na jeho běžné užívání v českých větách. Namátkou uvádím několik příkladů z různých internetových stránek:

  • kvůli špatnému řízení compliance rizik,

  •  

  • manažeři zodpovědní za problematiku compliance,

  •  

  • řeší útvary auditu a compliance,

  •  

  • hledáme kandidáta na pozici Compliance Officer,

  •  

  • nabízíme služby compliance.

Uvedené příklady svědčí nejenom o rozmanitosti užití termínu compliance, ale i o jeho důležitosti – jsou zakládány útvary, vymezovány zodpovědnosti, nabízeny speciální služby.Je třeba si uvědomit, že compliance není jednorázovou záležitostí, ale neustále probíhajícím procesem. Celosvětově je pozornost firem v souvislosti s compliance zaměřena zejména na následující legislativní předpisy.

Text ke stažení (pouze pro členy):