Vztah projektového řízení a business analýzy

Autor: 
Hana Neničková

Business analýza jako nástroj pro sběr, analýzu a dokumentaci business požadavků má v současné době své nezastupitelné místo při implementaci nového nebo zamýšlené změně stávajícího informačního systému ve velkých podnicích. Tyto změny jsou obvykle prováděny prostřednictvím projektů s pomocí projektového řízení (dle různých metodik). V předkládaném článku se zabývám vztahem mezi business analýzou a projektovým řízením (na příkladu dle metodiky PRINCE2 jako jedné z možných používaných metodik) a pro úplnost problematiky také vztahem mezi rolí projektového manažera a business analytika s cílem nalézt společné aktivity a kompetence, které podpoří úspěch projektu, zejména při implementaci informačního systému v organizacích.

Text ke stažení: