Využití eGovernmentu podniky, jeho možnosti a problémy

Autor: 
Jana Fortinová

Článek se zabývá hodnocením využití služeb a aplikací eGovernmentu v českých i zahraničních podnicích. Článek navazuje na příspěvek Fortinová, J.: Využití eGovernmentu občany v EU a v ČR publikovaný v minulém čísle tohoto časopisu. Vychází z dostupných aktuálních dokumentů na stránkách EUROSTATu i z původních analýz realizovaných Centrem ekonomických výzkumů, Praha. Článek se dále zabývá rozsahem, efekty i problémy využití služeb eGovernmentu ekonomickými subjekty. K tomu využívá informace z mezinárodních průzkumů a zdrojů i jejich konkretizace z pohledu českého eGovernmentu i české podnikové praxe. Pro konkretizaci do českého prostředí jsou v textu využity vlastní praktické zkušenosti autorky i výsledky příspěvků a diskusí z řady seminářů na toto téma pořádaných Českou společností pro systémovou integraci v Praze

Text ke stažení: