Vliv outsourcingu na procesy

Autor: 
Jakub Jon

Outsourcing je prostředkem zefektivnění fungování každé organizace. Existují ovšem aspekty, které zabraňují plnému využití jeho potenciálu. Článek si klade za cíl identifikaci klíčových faktorů určujících úspěšnost implementace a využití outsourcingu. Cíle je dosaženo multidimenzionálním zkoumáním negativních aspektů souvisejících s outsourcingem a návrhu protiopatření. Mezi nejdůležitější nástroje pro podchycení nežádoucích efektů outsourcingu patří evaluace klíčových faktorů, studie proveditelnosti, kvalitně definovaná SLA a smluvní ošetření, kvalitní komunikace, zhodnocení kulturních aspektů. Byly definovány postupy, které lze v praxi použít ke zkvalitnění outsourcingu a zvýšení jeho úspěšnosti.
 

Text ke stažení: