Vizualizace a řízení SOA

Autor: 
Jindřich Štumpf

Pojmem řízení SOA (SOA governance) bývá označován souhrn politik, procesů a SOA modelu pro správu volně spojených systémů. Řízení SOA, její vizualizace z pohledu IT i businessu jsou dalšími pilířemi této architektury. Z nabídky nástrojů SW dodavatelů pro tuto doménu je možné soudit, že se jedná pravděpodobně o nejméně propracovanou oblast. K pionýrským dodavatelům (Actional, Amberpoint, SOA Software) se připojili i tradiční dodavatelé s rozšiřenou nabídkou funkcionality stávajících nástrojů pro správu IT infrastruktury (OpenView, Tivoly, Unicenter).

Nástroje pro runtime governance jsou schopné automaticky zjišťovat, jaké služby a konzumenti se nacházejí v produkčních prostředích. Využívají k tomu software sledující přenos zpráv mezi jednotlivými službami, přičemž údaje z tohoto provozu jsou schopné zobrazit z technického, infrastrukturního i obchodního hlediska. Údaje zároveň slouží k okamžitému prosazování a uplatňování politik pro řízení produkčního prostředí podle pravidel definovaných v dokumentech SLA.

Znamená to významný posun vpřed v SOA governance i výrazný pokrok v omezování rizik obvykle spojovaných s implementacemi SOA. Tam, kde dříve architekti byli schopni testovat shodu se zákony a vyhláškami jen u některých služeb, mohou nyní odpovědně prohlásit: „Neexistuje žádná služba v provozním prostředí, která není ve shodě s naší politikou.“
Nástroje pro SOA governance by minimálně měly umožňovat:

 • zjišťování poskytovatelů i konzumentů služeb,

 •  

 • nabízet rozhraní pro integraci s registry/úložišti metadat,

 •  

 • mapování toků zpráv a sledování vzájemných vazeb mezi službami,

 •  

 • detekci a eliminaci nebezpečných či podezřelých služeb

 •  

 • oddělení politik od služeb

 •  

 • vizualizaci reálných procesů pro různé typy uživatelů,

 •  

 • proaktivní prosazování politik (bezpečnost, shoda s předpisy/zákony),

 •  

 • změnu politik nezávisle na změnách služeb a procesů.

 

Text ke stažení (pouze pro členy):