Uplatnění manažerských metod při hodnocení kvality informačních systémů

Autor: 
Vít Borovička

Článek shrnuje poznatky z provedeného výzkumu zaměřeného na řízení nasazení modulu informačního systému v prostředí podniku z oblasti automobilového průmyslu. Podrobněji se věnuje otázce uplatnění obecně známých manažerských metod pro řízení projektu a také zpětnému hodnocení kvality informačního systému po jeho nasazení. Hlavní uplatněnou metodou pro výzkum se stalo dotazníkové šetření doplněné o rozhovory a studium dokumentů. Autor se také v článku snaží najít cestu, která by pomohla zefektivnit řízení této komplexní problematiky a zároveň by nepřinášela přehnanou nutnost osvojení si nových metod pro vedení podniku.
 

Text ke stažení: