Telefónica O2 pomohla Ministerstvu zemědělství ČR s optimalizací ICT

Autor: 
Josef Jirák, Monika Bugerová

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., ke konci roku 2006 dokončila projekt „Integrace sítě MZe“ pro Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavním cílem projektu bylo zajistit stabilitu vnitřní komunikační a ICT síťě MZe a zrealizovat přesunutí všech kritických systémových a aplikačních prvků sítě do spolehlivého moderního hostingového centra Nagano. Tímto prvním krokem se podařilo zlepšit dostupnost a odezvu jednotlivých systémů z pohledu práce uživatele a tím zajistit pro zákazníka možnost plnění a měření SLA parametrů u jednotlivých služeb. Dalším významným efektem v první etapě projektu bylo zvýšení transakční propustnosti síťového prostředí a zajistit zcela bezpečný přístup ke všem systémovým a aplikačním prvkům infrastruktury.

 

Ministerstvo zemědělství ČR dále požadovalo po naší společnosti zajistit „integraci celé sítě“ do té míry, aby kromě kvalitního, dostupného a bezpečného provozu vnitřní infrastruktury a velice důležitých registrů (LPIS, IRZv, SR, SZR) byla možnost tuto infrastrukturu přizpůsobit pro implementaci nového Informačního systému. Tento nový Informační systém měl za úkol zajistit funkci modulů pro HR, ekonomiku či kompletní databázi majetku.

Kvůli mnoha předchozím dodavatelům IT řešení odlišného zaměření a různým parametrům garancí poskytovaných služeb včetně variability jejich kvality nebylo možné definovat pravidla dostupnosti, bezpečnosti a odezvy služeb a přístupu k nim ze strany jednotlivých uživatelů. Odpovědnost za případné neplánované stavy ICT byla nejasná. Na začátku našeho působení na MZe navíc chyběl HelpDesk, centrální kontaktní bod.
Pro potřeby jednotlivých systémů bylo nutné vybudování robustní vnitřní sítě. Pro vyšší zajištění spolehlivosti jsme přesunuli poštovní i aplikační servery (registry) do moderního hostingového centra Nagano v pražských Strašnicích. Zároveň jsme vyřešili otázku HelpDesku, který je pod garancí provozu zákazníka a je integrovaný s dohledovým centrem poskytovatele.

Přihlíželi jsme i k rozvoji ministerstva, včetně projektového a procesního managementu O2.

Text ke stažení: