Systémy pro revenue management

Autor: 
Petr Fiala

Revenue management (RM) je procesem pochopení, odhadování a ovlivňování chování spotřebitele s cílem maximalizace příjmů. S vývojem informačních a komunikačních technologií a kvantitativních analytických nástrojů dochází k vytváření efektivních systémů pro RM, jakožto specializovaných systémů pro podporu rozhodování. Základními kameny RM systémů jsou prognostické a optimalizační moduly. Tyto moduly potřebují obrovská množství dat o poptávce a dalších faktorech, aby byly schopny poskytnout co nejpřesnější odhady a nalézt efektivní rozhodnutí v oblasti rezervačních limitů a cen na základě sofistikovaných modelů.
 

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: