Systémová integrace 2/2013

Rok: 
2013
Ročník: 
20
Číslo: 
2
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,
přinášíme druhé číslo dvacátého ročníku časopisu Systémová integrace a v něm i další články a nové pohledy na aktuální otázky podnikové informatiky a informačních systémů a technologií. Hned na úvod musíme opravit informaci z minulého čísla související s termíny seminářů, které ČSSI plánuje na druhé pololetí tohoto roku. Dochází oproti původnímu plánu pouze k přehození dvou termínů, a sice seminář k aktuálním otázkám business intelligence, BI Fórum 2013 se bude konat 19/9 a seminář orientovaný na metody, modely a nástroje v řízení podnikové informatiky proběhne 8/11/2013, oba od 9:00 hodin na VŠE v Praze.

Časově nejbližší akcí je tedy BI Fórum 2013, které se bude konat v Likešově aule VŠE Praha. Je volným pokračováním BI Fóra 2012 a opět se na něm představí experti předních firem a společností, které se specializují na business intelligence a s ní spojené aplikace a technologie. Předkládáme stručný nástin programu, zatím bez časového upřesnění:

1. Sodomka, P. (VUT Brno, CVIS): Dlouhodobé trendy na českém trhu s BI aplikacemi
2. Omacht, J. (Komerční banka): Správa dat a tvorba informací a jejich efektivní využití
3. Jindřich, T. (C42): Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů
4. Bothe, O. (IBM ČR): „Disclosure management" - tvorba nejdůležitějších reportů pro Vaši společnost.
5. Zajíc, J. (Clever Decision): Plánování – nedílná součást BI
6. Slánský D. (KPMG): Jak i v dnešní době zvýšit výnosy?
7. Hanke. M. (Aquasoft): SOTALIA – akceschopný reporting
8. Wurm, P. (GIST): Využití nástrojů BI pro podporu controllingu
9. Žebrák, M. (Komix): Integrace dat ze sociálních sítí
10. Hník, P. (Teradata): Aktuální otázky provozu datových skladů

Obsah tohoto čísla pokrývá aktuální problémy v aplikační rovině informatiky - články
P. Sodomky (Dlouhodobý rozvoj ERP systému u výrobce technické keramiky), H. Klčové (Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému) i M. Závodného (Koncept architektury reportovacích a datově analytických systémů), který současně předznamenává již obsah zářijového BI Fóra. Další články se zabývají převážně technologickými aspekty, jako např. článek N. Oganesjana (Soudobé trendy v oblasti soudobých prostředků mobilních informačních a komunikačních technologií), M. Šeligy, V. Maršíka, P. Janečka (Využití protokolu XMPP pro předávání geografic- kých informací v reálném čase) a některé další.

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se těší i nadále na příspěvky našich členů a autorů a na setkání při seminářích a dalších odborných akcích, které ČSSI plánuje.
S přáním krásného prožití léta

Redakce časopisu