Systémová integrace 1/2013

Rok: 
2013
Ročník: 
20
Číslo: 
1
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

právě zahajujeme jubilejní dvacátý ročník časopisu Systémová integrace a věříme, že i v tomto roce nám naši autoři i čtenáři zachovají přízeň a že společně budeme pokračovat ve vzájemném informování se o stavu a vývoji IT u nás i v zahraničí. Jak jsme již v minulém čísle informovali, tak i v tomto roce ČSSI a její nově zvolená Rada připravuje řadu odborných akcí a seminářů. Obsahová náplň i termíny některých z nich jsou již upřesněny a tak bychom na ně chtěli už teď upozornit:

  • 24/5 se bude konat seminář zaměřený na řízení služeb ve veřejné správě a s tím spojené využívání metrik a klíčových indikátorů výkonnosti (KPI). Téma je nyní zvláště aktuální s posledním prohlášením vlády ČR o realizaci projektu využití KPI při hodnocení využití budov a kancelářských ploch orgánů veřejné správy,
  • 19/9 se bude konat seminář orientovaný na metody, modely a nástroje v řízení podnikové informatiky, jejich možnosti, omezení i reálné problémy užití, a to v komerční i veřejné sféře,
  • 8/11 je plánován seminář k aktuálním otázkám business intelligence, BI Fórum 2013, které je pokračováním obdobného semináře, který se konal v červnu roku 2012.
  • Všechny uvedené semináře začínají od 9:00 hodin a budou se konat v některé z aul Vysoké školy ekonomické v Praze. Další detailní informace budou vždy k dispozici na www stránkách ČSSI.

Obsah tohoto čísla již svým prvním článkem koresponduje s připravovaným obsahem prvního z uvedených seminářů. P. Hrabě (SAP, ČR) se zde věnuje otázkám řízení výkonnosti a zodpovědnosti pomocí KPI v české veřejné správě. S druhým z uvedených seminářů v jistém předstihu souvisí příspěvek P. Knapka z FIT ČVUT zaměřený na hodnocení referenčních modelů v oblasti IT Governance a obsahuje k tomuto tématu i zajímavé výsledky provedeného průzkumu v české praxi. Doporučujeme pozornosti i další články, které vycházejí převážně z praxe a nabízejí celou řadu velmi užitečných zkušeností.

Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se také v  roce 2013 těší na příspěvky našich členů a autorů a na setkání při seminářích a dalších odborných akcích, které ČSSI připravuje.

Redakce časopisu