Systém interních kontrol v podnikové architektuře

Autor: 
Martin Tománek, Jiří Voříšek

V dnešní turbulentní době je důležité, aby společnosti dokázaly pružně a efektivně reagovat na změny v prostředí. Velké společnosti jsou však natolik komplexními systémy, že procesní, organizační změny a změny IT architektury jsou velice náročné a často nepřinášejí očekávané přínosy. K řízení této komplexity se využívá poznatků z architektury, nazývané podniková architektura. Pro efektivní řízení IT nabírá na významu koncept IT Governance, který se zabývá mj. interními kontrolami. Tato práce se zabývá propojením poznatků z podnikové architektury a z IT Governance a návrhem interních kontrol v podnikové architektuře, které vhodně doplní současnou literaturu i praxi.

Text ke stažení: