Stav používání agilních metodik v ČR

Autor: 
Alena Buchalcevová

Tradiční rigorózní metodiky vývoje softwaru přestávají v prostředí neustálých změn vyhovovat a začínají se prosazovat agilní metodiky. Každá z agilních metodik je svým způsobem specifická, ale všechny jsou postaveny na stejných principech a hodnotách, které byly v roce 2001 definovány v Manifestu agilního vývoje softwaru a jsou propagovány zejména díky Alianci pro agilní vývoj softwaru. Zatímco ve světě se agilní metodiky stále více prosazují, v české praxi se nedočkaly většího rozšíření a dokonce se ani nedostaly do obecného povědomí odborníků v oblasti IS/ICT. Tento článek podává informaci o průzkumu zaměřeném na využívání agilních metodik v českých firmách, který byl realizován v rámci zpracování diplomové práce v roce 2006.

 

Změny technologií a ekonomického prostředí, ke kterým v posledních letech dochází, vyvolávají potřebu rychlého zavedení IS/ICT a jeho přizpůsobování měnícím se podmínkám. Tradiční rigorózní metodiky vývoje softwaru přestávají v takových podmínkách vyhovovat a začínají se prosazovat agilní metodiky. Jedná se o různé metodiky, které vznikaly od druhé poloviny 90. let a které prosazují myšlenku, že jedinou cestou, jak prověřit správnost navrženého systému, je vyvinout jej (nebo jeho část) co nejrychleji, předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby jej upravit. [3] Každá z agilních metodik je svým způsobem specifická, ale všechny jsou postaveny na stejných principech a hodnotách, které byly v roce 2001 definovány v Manifestu agilního vývoje softwaru a jsou propagovány zejména díky Alianci pro agilní vývoj softwaru. Pod hlavičku agilních metodik můžeme zařadit následující metodiky a přístupy:

  • Dynamic Systems Development Method (DSDM),
  • Adaptive Software Development ( ASD),
  • Feature–Driven Development (FDD),
  • Extrémní programování (Extreme Programming, XP),
  • Lean Development,
  • Scrum ,
  • Crystal metodiky,
  • Agilní modelování (Agile Modeling).

Agilní metodiky se v poslední době stále používají na projektech v zahraničí. Nejde jen o plné nasazení určité agilní metodiky, ale také o kombinace jednotlivých agilních metodik a nebo aplikaci agilních přístupů v rámci tradičních metodik. Na základě oficiálních „veřejných“ metodik vznikají individuální varianty.

Text ke stažení (pouze pro členy):