Spojování společností z pohledu integrace informačních systémů

Autor: 
Zora Říhová

Článek se zabývá problematikou fúzí a akvizicí z pohledu integrace ICT v nově vzniklé společnosti. Průzkumy ukazují, že právě oblast ICT bývá velmi problematická při dosažení úspěchu a strategických cílů. Nedostatečná pozornost je věnována této oblasti při přípravě smlouvy. Autorka zobecňuje vlastní zkušenosti z pěti velkých nadnárodních fúzí a srovnává s průzkumy v literatuře.
 

Text ke stažení: