Softwarové pirátství v době Cloud Computingu

Autor: 
Martin Žamberský

Posledních několik let se v oboru IT diskutuje změna paradigmatu a přechod průmyslu do období Cloud Computingu. Ačkoliv využití Cloud Computingu v praxi přináší jistá úskalí a odpůrci tohoto trendu poukazují na možné hrozby a slabé stránky, tak se model Cloud Computingu stal rychle rostoucím a ve svém důsledku mění pohled na zažité zvyklosti v oboru, mimo jiné i na softwarové pirátství. Následující článek je zaměřen na provedení analýzy změn, které nastávají v softwarovém pirátství vlivem adopce modelu Cloud  Computing. Podrobněji bude rozebrán vliv na zainteresované strany (poskytovatelé Cloud Computing služeb a jejich zákazníci).

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: