Řízení a správa systémů pomocí matic DSM

Autor: 
Drahomír Chocholatý

Článek je zaměřen na problematiku využití matic DSM (Dependence structure matrix) a DMM (Domain Mapping Matrix) při analýze a správě složitých systémů. Jedná se o nástroje a postupy, které nebyly zatím v české literatuře příliš zmiňované a ani povědomí o jejich využitelnosti a výhodách není příliš veliké. Článek vysvětluje způsob jejich použití při rozkrývání struktur systémů, identifikaci vzájemných vazeb mezi jejich jednotlivými prvky a postup při rozkrývaní nepřímých (neviditelných) závislostí. Na názorném příkladu z oblasti řízení projektů článek ukazuje konkrétní způsob jejich sofistikovaného použití s využitím matematického aparátu prostředí MS Excel.
 

Text ke stažení: