Řízení nákupu ve výrobních podnicích

Autor: 
Hana Klčová

Ke konci roku 2011 uzavřelo Centrum pro výzkum informačních systémů 2. část rozsáhlého kvalitativního šetření nazvaného Výzkum stavu a požadavků na IS/ICT ve výrobních podnicích ČR. Jeho cílem bylo analyzovat vybrané podnikové oblasti z hlediska využití informačních systémů a technologií a definování trendů. Jedním z hlavních témat tohoto šetření bylo ověřit dosavadní poznatky z oblasti automatizace procesu řízení nákupu. Souhrn těch nejdůležitějších faktů si můžete přečíst v následujícím článku.

Text ke stažení: