Řešení souladu byznysu a IT (business - IT alignment)

Autor: 
Jan Pour

Článek se zaměřuje na téma, které je častým předmětem zájmu. Stále silněji se vyhodnocují otázky, zda IT skutečně podporuje podnikání, zda soulad byznysu a IT, resp. „business – IT alignment“ je řešen na úrovni potřeb aktuální praxe a je v tomto směru dosahována očekávaná kvalita. Pohledů na tento problém a možností jeho řešení je mnoho a je tedy účelné je postupně mapovat a analyzovat. Cílem tohoto článku je nabídnout některé z těchto pohledů a porovnat jejich možnosti a efekty. Řešení souladu mezi byznysem a IT je i klíčovým principem modelu MBI presentovaného na portálu http://mbi.vse.cz a účelem článku je proto ukázat i přístupy, která jsou obsahem tohoto portálu.

Text ke stažení: