Přehled a hodnocení automatických systémů pro integraci a mapování znalostních modelů

Autor: 
Ondřej Zamazal

Znalostní modely v podobě ontologií se dočkaly značného rozmachu s příchodem oblasti sémantického webu. Ontologie se také ve stále větší míře používají v podnikových informačních systémech, kde tvoří jejich znalostní vrstvu. Přístupy integrování a mapování ontologií tak mohou být použitelné i pro integraci podnikových informačních systémů. Tento článek přináší v českém jazyce první ucelený přehled současných nástrojů integrace a mapování ontologií. Kritériem představení systémů je jejich úspěšnost při vyhodnocování v rámci jedné ze sekcí mezinárodní kampaně vyhodnocování mapování ontologií za posledních osm let. Z každého roku vyhodnocování tak byly do přehledu zařazeny systémy s nejvyšší dosaženou F1-mírou pro ten který rok a dále systémy důležité pro oblast mapování.

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: