Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Sychrov a Liberec, 11. - 12. května 2010

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity pořádají 3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Sympozium bude rozděleno do dvou částí. První den, 11. května 2010, proběhne odborné sympozium, jehož cílem je výměna zkušeností a navázání nových pracovních kontaktů mezi vědecko - výzkumnými pracovníky, specialisty v oblasti vzdělávání a univerzitními pracovníky. Specifický prostor bude věnován výměně praktických zkušeností při realizaci projektů financovaných v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

www.logobox.cz

logobox.czSpolečnost COMPEKON s.r.o. zprovoznila nový portál LOGObox.cz, který volně zpřístupňuje databázi logotypů firem. Loga jsou k dispozici k rychlému náhledu pomocí generovatelné URL adresy pro různé aplikace a také ve vektorech (pro grafické práce). Tato služba je nabízena na všech úrovních zdarma.

Pro koho je portál určen?

ICT UNIE = SPIS a APVTS

Logo ICT UNIE Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a Sdružení pro informační společnost (SPIS) oznamují, že na Valné hromadě, konané v úterý 26. 1. 2010 došlo ke sloučení obou subjektů a tím vzniklo Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace - ICT UNIE o.s. (zkratka ICTU). Prezidentem ICTU byl zvolen Svatoslav Novák. Další informace.

 

Seminář Enterprise Content Management, jeho současnost a budoucnost

Česká společnost pro systémovou integraci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Enterprise Content Management,jeho současnost a budoucnost,který se koná dne 12. února 2010. Začátek semináře v 9:00 hod., ukončení semináře ve 13:30 hod. (registrace od 8:30 hod.). Seminář se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov, ve Vencovského aule – nová budova, přízemí.

Další informace zde (dokument obsahuje i informace o účastnickém poplatku).

Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků

Kolektivem pracovníků, doktorandů a studentů Katedry informačních technologií na VŠE v Praze je od roku 2008 řešen výzkumný úkol financovaný z prostředků Grantové agentury ČR pod názvem „Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků“ (GA CR 201/08/0663). Tento projekt má mimo jiné za cíl identifikaci postavení a uplatnění inovací v ICT v podnicích v ČR, vč. kvantifikace efektů.

Autoři výzkumu: Josef Basl, Alena Buchalcevová, Libor Gála, Petr Zíma

Studie „Zvýšení konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT“

VŠE ve spolupráci s dalšími partnery (ČSSI, SPIS, ČSÚ) založilo iniciativu, jejímž cílem je zpracování studie, na podporu konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT. Studie je vytvářena pod záštitou premiéra ČR.

Studie bude vypracována do konce května 2010 a její doporučení budou prezentovány a diskutovány na konferenci Systémová integrace’2010 8. a 9. června 2010 na Žofíně.

Struktura studie:

1. Motivace a cíle

Soutěž IT projekt roku

V roce 2009 proběhl již sedmý ročník soutěže IT projekt roku, který každoročně vyhlašuje společnost CACIO. Partnerem této soutěže je i ČSSI.

Záštitu nad soutěží přijal předseda vlády ČR pan Ing. Jan Fischer, CSc.

Poslání soutěže:

Syndikovat obsah