Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

TZ: LOGObox povýšil na verzi 2.0

Otevřený, volně dostupný portál LOGObox.cz, který zpřístupňuje on-line databázi logo firem, povýšil na verzi 2.0. Nahraná loga jsou k dispozici k rychlým náhledům pomocí automaticky generovatelné URL adresy pro různé aplikace a služby. Tato služba je nabízena na všech úrovních zdarma.

Novinky ve verzi 2.0?

Prezentace příspěvků konference SI 2010 ke stažení

Organizátoři ve spolupráci s autory pro vás připravili prezentace příspěvků, které zazněly během konání 18. ročníku konference konference Systémová integrace 2010 a které si můžete zdarma stáhnout na serveru konference. K dispozici je celkem 72 prezentací v devíti sekcích.

TZ: ke studii "Digitální cesta k prosperitě" zpracované pod záštitou premiéra ČR

Na konferenci Systémová integrace 2010, která včera skončila, byla diskutována studie „Digitální cesta k prosperitě“ zpracovaná pod záštitou premiéra ČR, která přináší 66 návrhů opatření v oblasti školství, vědy a ICT, jenž mají pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Premiér ČR Jan Fischer k tomuto tématu ve svém vystoupení na konferenci Systémová Integrace 2010 uvedl: „Konkurenceschopnost ČR je otázkou bytí a nebytí. Cestou je budování znalostní společnosti.  Role státu je vybudovat infrastrukturu pro zvyšování konkurenceschopnosti postavenou na kvalitní pracovní síle, efektivním fungování veřejné správy a podpoře inovací a podnikání. Tedy prostředí, které nebude klást překážky inovativním podnikatelským aktivitám. V obojím však v tuto chvíli stát selhává.“

TZ: Konference Systémové integrace 2010 - Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti firem a státu

SI2010-logoV roce 2004 byla Česká republika na předních místech všech žebříčků (A.T.Kearney, McKinsey, Gartner), které hodnotily atraktivitu pro umístění projektů služeb s vysokou přidanou hodnotou v různých zemích světa. Od té doby zaznamenává ČR na žebříčcích neustálý pokles, loni se propadla až do třetí desítky. Investoři velmi obtížně hledají vysoce kvalifikované ICT specialisty. Řada ICT projektů ve státní správě a někdy i v privátní sféře nepřináší očekávané efekty a překračuje plánované rozpočty. Ve statistikách EU srovnávajících využití ICT v domácnostech, firmách a veřejné správě se za posledních 8 let stále propadáme. Konference Systémová integrace 2010 bude hledat možnosti řešení tohoto nepříznivého trendu.

Praha 31. května 2010, tisková zpráva ke stažení.

Digitální cesta k prosperitě

ilustraceTým pracovníků VŠE v Praze a dvou ICT asociací – České společnosti pro systémovou integraci a ICT unie – se rozhodl přispět do diskuse o konkurenceschopnosti ČR a vypracoval studii „Digitální cesta k prosperitě, která je zaměřena na návrh opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR ve dvou odvětvích – v ICT odvětví a v odvětví školství a vědy – a dále na návrh opatření v těch částech infrastruktury státu, na kterých jsou obě odvětví výrazně závislá.

Veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb

JUDr. Martin Maisner (ROWAN LEGAL) v časopise ICT Revue (4. května 2010) představil obsah, který bude prezentován na konferenci Systémová integrace 2010.

Z příspěvku vybíráme:

MR: „Základním problémem všech projektů ICT je, že jsou pro neodborníka obtížně uchopitelné. Jejich účelová prezentace v médiích je velmi jednoduché, protože ohromit neodborníka velkými čísly s poukazem na plýtvání veřejnými prostředky lze i bez znalosti věci.“

Proč se Česká republika propadá v žebříčcích úspěšných?

Vážení přátelé,
v roce 2004 Česká republika byla na předních místech všech žebříčků (A.T.Kearney, McKinsey, Gartner), které hodnotily atraktivitu pro umístění projektů služeb s vysokou přidanou hodnotou v různých zemích světa.

Od té doby se ČR na žebříčcích neustále propadá, a to loni až do třetí desítky. Investoři, kteří do ČR přišli, velmi obtížně hledají vysoce kvalifikované IT specialisty. Řada IT projektů ve státní správě a někdy i v privátní sféře nepřináší očekávané efekty a překračuje plánované rozpočty. Zastavíme tento trend?.

Syndikovat obsah