Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Výsledky jednání rady ČSSI ke stavu na trhu práce s IT odborníky

Problémem nových investorů do oblasti ICT služeb stejně tak jako firem v ČR zavedených je dlouhodobý nedostatek volných a kvalitních ICT odborníků na trhu práce. Investoři často řeší tento nedostatek dovozem IT specialistů ze zemí východní Evropy, případně přeškolováním absolventů oborů primárně nezaměřených na IT. Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s ČSSI provedla v uplynulých letech řadu výzkumů, které mapovaly jednotlivé součásti pracovního trhu ICT odborníků. Na závěry těchto výzkumů reagovala řada výzkumných škol a byly reflektovány i v klíčových dokumentech strategického rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. V uplynulém roce provedli členové řešitelského týmu další kolo tohoto výzkumného projektu...

TeamViewer® launches Version 7

New online meetings for up to 25 participants and superior remote access features

Göppingen, 30 November, 2011 – TeamViewer, one of the world’s most popular providers of remote control and online presentation software, today introduces the highly-anticipated TeamViewer 7. The new version incorporates an all-new online meeting solution as well as further advancing the remote access features already employed by over 100 million users worldwide.

Digitální cesta k prosperitě

Autor: 
Ota Novotný, Jiří Voříšek

Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s ČSSI a s ICT Unií založila iniciativu „Digitální cesta k prosperitě“, jejímž primárním cílem je objektivně analyzovat potenciál informačních a komunikačních technologií pro podporu konkurenceschopnosti České republiky. Jedním z hlavních výsledků iniciativy „Digitální cesta k prosperitě“ v roce 2011 je tato publikace, která ve formě kratších studií či rozsáhlejších analytických materiálů přináší objektivní pohled na možnosti podpory konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím ICT, současný stav ICT sektoru či pozici ČR z hlediska digitální konkurenceschopnosti. Zaměřuje se také na hledání způsobu stanovení přínosů ICT iniciativ a na představení zajímavých případových studií, které by se mohly stát inspirací i pro naši zemi.

Principy a modely řízení podnikové informatiky

Autor: 
Jiří Voříšek a kol.

Posláním této knihy je poskytnout stávajícím i budoucím manažerům informace o tom, s jakými problémy se mohou setkat při řízení rozvoje a provozu informačního systému a jaké mohou být postupy řešení těchto problémů. Jejím primárním cílem je osvětlit budoucím ICT manažerům, jak řídit podnikovou informatiku, aby se stala kvalitním partnerem byznysu a aby pomohla zvýšit konkurenceschopnost podniku. Sekundárním cílem je naznačit byznys manažerům, jak využít informační technologie ke zvýšení výkonnosti podniku, resp. veřejné instituce a jak spolupracovat s ICT manažery, aby ICT dobře podporovaly dosažení podnikových cílů.

Systémová integrace 3/2011

Vážení čtenáři,

v úvodu třetího čísla časopisu Systémová integrace chceme upozornit především na řadu odborných seminářů, které Česká společnost pro systémovou integraci již realizuje a které připravuje pro další období...

TZ: České vysoké školy nedokáží uspokojit poptávku po absolventech IT

Praha, 24. října 2011 – Vysoké školy přijímají stále více studentů IT oborů, i přesto bude v následujících letech poptávka firem po absolventech IT převyšovat jejich nabídku. V horizontu tří let se situace ještě zhorší kvůli slabým populačním ročníkům vstupujícím na vysoké školy. Absolventi jednotlivých vysokých škol mají navíc velmi rozdílné znalosti, což přináší firmám vysoké náklady spojené s jejich doškolováním. Tyto informace přinesl aktuální výzkum Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE a společnosti ČSSI, který vznikl v rámci projektu Sociální síť informatiků v regionech ČR.

TeamViewer® Enhances Remote Control for Mac Computers

Updated TeamViewer for Mac OS integrates a 24/7 access module, allowing easy connection to unattended Mac computers or servers from other Macs, Windows, Android® and iOS devices  
 

Syndikovat obsah