Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Tvorba informačních systémů

Autor: 
Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová a kol.

Publikace shrnuje současné poznání v oblasti analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, Vývojář / IS architekt, Byznys analytik / architekt. Monografie se zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách. Podrobný popis disciplín tvorby IS je založen na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu. Dále jsou popsány metody a notace modelování informačních systémů (procesní, funkční, datové modelování, modelování objektů a další).

Tvorba sofwaru 2012

Ve dnech 23.-25.5.2012, na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, se koná celostátní konference s mezinárodní účastí Tvorba softwaru 2012. Pozvánku naleznete v příloze.

Příloha: 

Průzkum: Veřejná správa, architektury a řízení informatiky

Cílem průzkumu je zjištění a porovnání názorů na vybrané aspekty a otevřené otázky řešení architektur, řízení informatiky, především ve veřejné správě, i v dalších organizacích.

Prosíme o laskavé zaslání na adresu hurkova@vse.cz.

Finální program semináře

Systémová integrace 4/2011

Vážení čtenáři,

čtvrtým číslem uzavíráme další ročník našeho časopisu. V průběhu tohoto roku došlo v něm k podstatné změně. Časopis byl nově zařazen do databáze DOAJ (Database of Open Access Journals), v současné době jedné z nejvýznamnějších databází používané většinou mezinárodních knihoven a zahrnující cca 5500 online časopisů. ČR má zde registrováno 53 titulů vč. druhého časopisu vydávaného ČSSI, Journal of Systems Integration. Podmínkou pro zařazení časopisu do databáze bylo přijetí licence Creative Commons, což znamená, že publikované články jsou otevřené k použití dalším autorům za předpokladu uvedení citace zdroje. Zařazení do této databáze je rovněž jedním z hodnotících kritérií pro přijetí do databáze SCOPUS, o které redakční rada časopisu rovněž usiluje.

Výzva k přihlášení do soutěže IT projekt roku 2011

CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií) vyhlašuje ve spolupráci s ICT Unií již 9. ročník soutěže IT projekt roku. Soutěži byla udělena záštita předsedy vlády Petra Nečase a Ministerstva průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou dále IDG, ČSSI, CNZ a VŠMIE. Cílem soutěže je každoročně ocenit nejlepší projekty vývoje a/nebo implementace informačních technologií (IT), pečovat o jejich mediální presentaci  a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. Účast v soutěži je umožněna jednotlivcům, podnikům, institucím, korporacím, sdružením či jakýmkoliv jiným subjektům včetně organizací státní správy a samosprávy bez omezení místem podnikání, majetkovým vlastnictvím či lokalizací jednotky. Uzávěrka přihlášek je 31.12.2011. Propozice soutěže a přihlášku lze stáhnout na www.cacio.cz.

Plán seminářů na první polovinu roku 2012

 • „Nové přístupy k řízení IT architektur ve veřejné správě“ - seminář se bude konat 9.2.2012 na VŠE.
  Garantem semináře je prof. Vořišek (KIT VŠE)
 • Pro březen byl nabídnut seminář zaměřený na služby veřejné správy,
  jehož garantem bude Ing. Melichar (CORTIS Consulting).
 • Na duben je připravován seminář na téma „Sociální sítě a Competitive Inteligence“.
  Garantem semináře je prof. Molnár (KIT VŠE)
 • V květnu 2012 je plánován ve spolupráci se společností Internet Info seminář zaměřený na názory a zkušenosti vybraných osobností z IT i byznys prostředí ČR.
  Garantem semináře je Ján Šimančič (Internet Info)
 • V červnu se bude konat seminář „Business inteligence v podnikové praxi“.
  Garantem semináře je doc. Pour (KIT VŠE)
Syndikovat obsah