Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Systémová integrace 1/2012

Vážení čtenáři,

zahajujeme devatenáctý ročník našeho časopisu a věříme, že i v tomto roce nabídneme našim čtenářům aktuální informace a zkušenosti z praxe i teorie podnikových informačních systémů a jejich aplikací a technologií. Stejně tak chceme informovat i o nejrůznějších konferencích a seminářích pořádaných Českou společností pro systémovou integraci a jejími regionálními pobočkami.

CACIO FÓRUM - „Pokročilé řízení informatiky: Projektové řízení v praxi“

Seminář se uskuteční 26.dubna 2012 od 12 do 18 hod., v Žižkovské věži – Mahlerových sadech, Praha 3

Více informací naleznete v pozvánce, kterou zasíláme v příloze nebo na adrese http://www.cacio.cz/kalendar-akci/cacio-forum---pokrocile-rizeni-informa...

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci nebo bližších informací,  pište na adresu tajemnik@cacio.cz

Odborné Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2012

21. – 23. května 2012, státní zámek Sychrov.

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci pořádají již 5. ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, který proběhne již tradičně na státním zámku Sychrov ve dnech 21. – 23. května 2012.

Pozvánka na seminář Competitive Intelligence aneb jak vyhrát v konkurenčním boji

Seminář se koná ve čtvrtek 26. dubna 2012 od 15.00h na VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Competitive Intelligence představuje systematický proces vyhledávání informací a jejich následnou analýzu s cílem pochopit možnosti využití těchto informací pro získání konkurenční výhody. Competitive Intelligence se zaměřuje na veřejně dostupné informační zdroje (včetně sociálních sítí) o konkurentech, obchodních partnerech a zákaznících, s cílem rozpoznat signály o změně jejich chování a odhalit jejich strategické záměry.

Více o semináři...

logobox.cz – spolupráce s branding.cz

Branding.cz a Logobox.cz změnili práci s logami na internetu Branding.cz, editor pro bezplatnou tvorbu online manuálů korporátní identity se propojil s Logobox.cz, otevřenou databází log sdílených různými službami a software. Pro společnosti operující v České a Slovenské republice se tak otevírají nevídané možnosti, jak si zdarma zajistit správné zobrazení a použití loga v online prostředí, ale i mimo internet. Branding.cz nyní umožňuje se zveřejněním každého manuálu exportovat náhled loga i do databáze Logobox.cz. Stejně tak na Logobox.cz lze ke každému nově nahránému logu přidat i odkaz na logomanuál zveřejněný na Branding.cz.

TeamViewer 7 for Mac released

New version allows Mac users to establish connections to TeamViewer 7 for Windows as well as hosting online meetings with video and Voice over IP.

18. sympozium EDI (FACT a eB)

Dne 19. dubna 2012 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskuteční již 18. ročník sympozia EDI (FACT a eB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích se zaměřením na e-fakturaci. Pořádatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů je již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky spolu s Českou společností pro systémovou integraci.Záštitu nad touto akcí převzalo ministerstvo průmyslu a obchodu a náměstek ministra vnitra pro informační technologie a eGovernment JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

Syndikovat obsah