Nasazení Object Relation Mapping nástrojů nad legacy datovým modelem

Autor: 
Ondřej Berger, Pavel Janečka, Lukáš Černovský

Modernizace informačního systému s sebou přináší otázky a problémy, kdy je nutné na jedné straně modernizovat současný systém prostřednictvím nových přístupů a technologií a zároveň zachovat kontinuitu dat spravovaných systémem. Často není možné realizovat odstavení starého systému a přejít v jednom kroku na systém nový. Je tedy nutné zajistit sdílení datové základny mezi různými systémy a na nový systém přecházet postupně a řešit tak souběh aplikací a sdílení datové základny. Následující text se proto zaměřuje na realizaci transakčního přístupu k datům pomocí objektově relačního nástroje. Podmínkou ovšem je zachování současného netransakčního procedurálního přístupu a to nad společnou datovou základnou. Jedním z požadavků je i provedení co nejmenšího počtu změn datového modelu.