Model pro podporu strategického řízení elektronického obchodu

Autor: 
Jan Luhan, Veronika Novotná

Cílem této práce je vytvoření dynamického modelu pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky v prostředí elektronického obchodu. Model má simulovat dynamiku podnikové informatiky a postihnout důležité parametry z hlediska hodnoty. Ekonomická teorie je popsána v úvodu kapitoly a slouží jako podklad pro formulování vztahů ekonomických veličin, které jsou dalším předmětem výzkumu. Z hlediska matematiky vede model k řešení systému obyčejných diferenciálních rovnic. V závěru dokumentu je uveden konkrétní příklad a jeho řešení s podporou systému Maple. Velkou výhodou modelu je jeho jednoduchost, zabývá se pouze několika vybranými komponentami (z pohledu nákladů ovšem zásadními). Tato výhoda je však současně největší nevýhodou a omezením modelu.

Text ke stažení: