Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce

Autor: 
Petr Sodomka

Ke konci roku 2011 uzavřelo Centrum pro výzkum informačních systémů 2. část rozsáhlého kvalitativního šetření nazvaného Výzkum stavu a požadavků na IS/ICT ve výrobních podnicích ČR. Jeho cílem bylo analyzovat vybrané podnikové oblasti z hlediska využití informačních systémů a technologií a definování trendů. Jedním z hlavních témat tohoto šetření bylo objasnit využívání sofistikovaných metod plánování a řízení dodavatelského řetězce. Stručný přehled těch nejdůležitějších metod zjištěných v této oblasti si můžete přečíst v následujícím článku.
 

Text ke stažení: