Kontrola poskytování IT služeb zákaznickým auditem ISAE3402

Autor: 
Zora Říhová

Externí služby v oblasti podnikové informatiky jsou již běžnou součástí řízení společností - ať už formou částečného nebo úplného outsourcingu souvisí a s trendem zvyšování efektivity hlavních výrobních procesů a dostupností získání kvalitních informatických služeb. Poskytování těchto služeb je třeba sledovat, kontrolovat a stále více sílí potřeba tyto služby auditovat. Mnohdy nestačí mít certifikovaného poskytovatele na normy kvality ISO, ale zákazník mnohdy pro důvěryhodnost poskytnutých služeb a pro potřeby finančního auditu vyžaduje audit podle normy ISAE 3402 (International Standards for Assurance Engagements).
 

Text ke stažení: