Koncepce řízení výkonnosti a zodpovědnosti pomocí KPI v české veřejné správě

Autor: 
Pavel Hrabě

Celková koncepce řízení výkonnosti a zodpovědnosti navržená pro použití ve VS ČR stanovuje základní vizi, strukturu a pravidla systému řízení výkonnosti. Uvádí mimo jiné, jaká je struktura KPI, jaké jsou základní skupiny ukazatelů, jaký je logický model měření výkonnosti, jaká je struktura měřených činností, jaké jsou kategorie využití údajů o výkonnosti pro řízení veřejné správy, jaký je životní cyklus a plán postupného zavádění metodiky řízení výkonnosti.

Koncepce KPI pro administrativní a provozní procesy OVM a jejich porovnávání, také označovaná jako Back-Office benchmarking, je součástí výše uvedené celkové koncepce, ale je detailně publikována samostatně.

Text ke stažení: