Koncepce Národní architektury veřejné správy ČR

Autor: 
Pavel Hrabě

Národní architektura veřejné správy ČR (NA ČR), v podobě Národního architektonického plánu (NAP), vytvořeného podle pravidel a s pomocí nástrojů Národního architektonického rámce (NAR) bude sloužit pro lepší koordinaci a efektivitu řízení strategického rozvoje systému české veřejné správy, jejích procesů a služeb, jejich výkonnosti a jejich IT podpory. Národní architektura ČR bude sloužit veřejné správě pro její vlastní řízení obdobně jako urbanistický územní plán pro řízení rozvoje území, poskytne nezbytné jednotné porozumění, standardy a vzory, pravidla, návody a kontrolní mechanismy.
 

Text ke stažení: