K využívání ICT pro podporu podnikání ve SME

Autor: 
Jakub Hejtmánek

Článek popisuje na základě dostupné literatury některé modely (frameworky) vztahující se k problematice využívání ICT ve SME. Žádný z těchto modelů není zcela komplexní, mají však dílčí využitelnost.

 

Ne všichni jednotlivci, společnosti nebo organizace mají stejnou schopnost a možnost efektivně využívat nových informačních technologií. Existují velké skupiny populace i firem, které přestože mají přístup k těmto technologiím, neshledávají je příliš užitečnými — z nejrůznějších důvodů. V dnešní době se informační a komunikační technologie staly základním faktorem pro úspěšnost firem čelícím konkurenčnímu tlaku nejen v lokální, ale mnoha případech v globální ekonomice.

Nesprávné zvolení a nasazení informačních technologií může firmy vyloučit z určitých segmentů trhu, kde konkurenti volící lepší strategii či technologii dosahují naopak drtivých úspěchů. Různá míra podpory ekonomického, obchodního i společenského života pomocí ICT způsobuje rozdíly mezi jednotlivci, firmami i celými státy. Ty se týkají významně i SME, které jsou předmětem tohoto sdělení. Nerovné možnosti ve využívání ICT tak vytváří tzv. „digitální propast“ (digital divide).

Text ke stažení (pouze pro členy):