Jaký lze očekávat vývoj vlivu ICT na ekonomiku ČR v příštích 5-10 letech?

Autor: 
Jiří Voříšek

Po přelomu tisíciletí vzrůstá celosvětově tlak na efektivnost prostředků investovaných do ICT. Živě se diskutuje i vliv ICT na ekonomiku jednotlivých zemí a na ekonomiku v globálním měřítku. Jedni tvrdí, že význam ICT pro ekonomické subjekty i pro národní ekonomiky bude klesat, jiní tvrdí, že tento význam naopak poroste. Článek analyzuje výsledky dvou průzkumů, které byly na toto téma provedeny na sklonku roku 2006 v ČR.

Význam ICT pro ekonomické subjekty a měření efektivnosti prostředků investovaných do ICT jsou stále zelená témata. Po mnoho desetiletí jsou klíčovými otázkami většiny ICT projektů. Chce náš podnik investovat do ICT, aby získal převahu nad konkurencí? Nebo musíme do projektu investovat, abychom přežili v konkurenci s podniky, které již vhodně do ICT investovaly a získali tak konkurenční výhodu? Nebo je projekt pouze nezbytností, kterou musíme učinit, abychom zajistili základní provozuschopnost firmy? Nebo investice do projektu jsou předem vyhozené peníze? Podobné otázky si klade řada odborníků a manažerů. Jejich odpovědi a s nimi související úhly pohledu a metodiky měření efektivnosti ICT se značně liší – viz např. [Carr, 2005], [Nevens, 2002], [Učeň, 2001], [Vodičková, 2006].

Živě se diskutuje i vliv ICT na ekonomiku jednotlivých zemí a na ekonomiku v globálním měřítku. Jedni tvrdí, že význam ICT pro ekonomické subjekty i pro národní ekonomiky klesá – viz např. [Carr, 2003], jiní tvrdí, že tento význam za určitých předpokladů naopak dále poroste – např. [SPIS, 2005], [Voříšek, Feuerlicht, 2006].

Který z názorů je pravdivý, ukáže až budoucnost. Nicméně řada lidí, mezi nimi zejména „plánovači rozvoje společnosti“ a ICT dodavatelé, by rádi znali správnou odpověď již nyní. S cílem nastínit odpověď byly na sklonku roku v ČR provedeny dva průzkumy. První z nich provedl P.Koubský a časopis INSIDE [Koubský, 2006], druhý z nich provedl dle stejné metodiky autor článku mezi účastníky semináře „Hodnocení efektů a nákladů podnikové informatiky" České společnosti pro systémovou integraci. Výsledky obou průzkumů jsou popsány v následujících odstavcích.

Text ke stažení: