Interní sociální síť jako nová forma podnikového intranetu

Autor: 
Tomáš Feige

Práce se zaměřuje na moderní oblast interních sociálních sítí, přičemž zkoumá jejich využitelnost v podnikové informatice jakožto nástroje na podporu komunikace a spolupráce a diskutuje jejich pozici jakožto vývojové etapy podnikového intranetu. Za tímto účelem rozšiřuje Hinchcliffův model vývoje podnikového intranetu a závěry doplňuje o výstupy z vlastní praktické a výzkumné činnosti a aktuálního terénního průzkumu mezi českými firmami o stavu interní komunikace a spolupráce. Výsledky výzkumu poukazují na odchylky v tuzemské situaci oproti celosvětovému šetření McKinsey a přináší tuzemským firmám detailní obrázek o současné situaci stran vnitřního fungování podniků a roli interní sociální sítě v podnikové informatice.

Text ke stažení: