Informační systémy a interakce vítězí nad algoritmy

Autor: 
Pavel Burian

Článek zachycuje posun od algoritmů k interakcím. Interakční systémy mají větší mocnost řešit problémy než algoritmy. Algoritmy vyjádřené v nějakém programovacím jazyce mohou být transformovány na realizaci pomocí tzv. Turingova stroje. Rozšířením Turingova stroje o vstupní a výstupní akce, činnosti, které podporují interakce s okolním prostředím vznikne tzv. Interakční stroj. Informační systém je nově definován jako spojení databází a interakcí. Stručně je popsáno využití jazyka UML (Unified Modelling Language) pro modelování informačních-interaktivních procesů. V poslední části jsou uvedeny přesnější definice základů matematického modelování interakčních procesů.

Evoluční vývoj počítačové technologie od 70-tých do 90-tých let minulého století zachycuje paradigma posunu od algoritmů k interakcím. Zatímco interaktivní systémy jako osobní počítače, letenkový rezervační systém, robotická zařízení se mohou učit a adaptovat v čase ze zkušeností, interakční úlohy jako řízení automobilu z práce domů nemohou být realizovány algoritmy. Algoritmy automatického řidiče bez možnosti výhledu z okna nemohou řídit dopravní zařízení či jiné interakční události. Interakce též mohou zjednodušit úlohu, jinak řešenou pouze algoritmy. Objekty si mohou zapamatovat svoji minulost a interagovat s klienty pomocí rozhraní (interface) k operacím, které sdílejí nějaký skrytý (hidden) stav.

Objektové operace nejsou algoritmy, protože jejich odezva na zprávy, vstupy závisí na sdíleném stavu přístupném přes ne-lokální proměnné operací. Nějaké objektové operace (object’s operations) vrací výsledky, které závisí na změnách stavu řízeném nepredikovatelnými externími událostmi.Paradigma posunu od algoritmů k interakcím zachycuje též technologický posun od počítačů typu mainframe k pracovním stanicím, od vícedeskových k zapouzdřeným (embedded) systémům a grafickým uživatelským rozhraním, od procedurově-orientovaného k objektově orientovanému programování.

Text ke stažení (pouze pro členy):