Industrial Fittings as a Complete Service and Support of its Implementation in the ERP System: A Case Study

Autor: 
Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž

Případová studie pojednává o nasazení a využívání ERP systému ve společnosti LDM, předním českém producentovi průmyslových armatur. Společnost LDM využila implementační projekt k přetvoření své tradiční nabídky dodávek konstrukčních prvků pro tvorbu armatur na poskytování komplexních služeb v této oblasti, čímž se jí podařilo významně posílit svou konkurenceschopnost. Studie popisuje, jak se tento prestižní strojírenský podnik vypořádal s výběrem a implementací informačního systému a jaké přínosy a zkušenosti získal z jeho užívání.