Hodnocení podmínek pro rozvoj cloud computingu v ČR

Autor: 
Jaromír Veber

V článku se autor zaměřuje na analýzu podmínek rozvoje služeb cloud computingu v České republice. V článku je analýzován stav k roku 2013 v ČR podle studie BSA1  publikované v roce 2012/2013. Provedená analýza je vyhodnocena a jsou zdůrazněny jak pozitivní stránky, tak negativní stránky této situace a také jsou navrženy podstatné kroky ke zlepšení aktuální situace. Článek článek je přínosem jak pro oragnizace z ČR, které uvažují o nasazení cloud computingu (nebo chtějí cloud v CR provozovat), tak pro vládní složky, které se mohou inspirovat při zlepšování podmínek pro nasazení progresivních cloudových služeb.

Text ke stažení: