Faktory ovlivňující udržovatelnost kódu aplikací vytvořených pomocí objektově orientovaných programovacích jazyků

Autor: 
Jarmila Pavlíčková

Příspěvek je zaměřen na faktory ovlivňující udržovatelnost zdrojových kódů aplikací napsaných v objektově orientovaných programovacích jazycích. Nejprve popisuje, jak je udržovatelnost aplikací reflektována v mezinárodních normách kvality softwaru. Poté identifikuje 4 skupiny faktorů ovlivňujících kvalitu vzhledem k udržovatelnosti aplikace a to jsou: čitelnost kódu, správné využívání základních objektových principů, používání návrhových vzorů a využívání heuristik správného návrhu a programování objektového kódu.
 

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: