Efekty podnikové informatiky

Autor: 
Josef Basl, Jan Pour

Článek je zaměřen na problematiku efektů informatiky a jejich dopadů na konkurenceschopnost podniku, na zvyšování úrovně řízení podniků i řízení jejich informatiky. Příspěvek obsahuje zejména výsledky a základní analýzy dat z průzkumu realizovaného na zářijovém semináři ČSSI v roce 2006 a současně je konfrontuje s výsledky dalších obdobných průzkumů.

Možnosti, které nabízí informatika, resp. v jejím rámci současné informační a komunikační technologie (ICT) vytvářejí významný zdroj ekonomických, obchodních a dalších efektů a současně i zdroj konkurenceschopnosti jednotlivých podniků i celých ekonomik. Dosažení takových efektů a reálného pozitivního vlivu na celkovou úspěšnost podniků je však silně závislé na následujících faktorech:

 

  • efekty informatiky jsou jasně deklarovány s orientací na prioritní podnikové cíle, tj. existuje kategorizace plánovaných efektů a jim přiřazené priority,
  • existuje kvalitní řízení podnikové informatiky, jejích efektů a racionálního využívání poskytovaných informatických služeb a produktů,
  • existují disponibilní finanční, personální, technologické a další zdroje pro dosažení požadovaných efektů, případně jsou definovány cesty, jak tyto zdroje zajistit.

Cílem tohoto článku je presentovat výsledky průzkumu orientovaného na efekty informatiky, který proběhl v rámci ČSSI, tedy převážně v informatické komunitě, a současně je porovnat s výsledky dvou uživatelských skupin respondentů, přičemž první představovala top manažery českých firem a druhá representovala český střední management. Další části textu zahrnují jednak souhrnné výsledky za
všechny tři skupiny respondentů a v těch případech, kde dochází k zajímavým rozdílům mezi názory jednotlivých skupin, jim věnujeme detailnější pozornost.

Text ke stažení: