E-fakturace pro malé a střední podniky: čekání na banky?

Autor: 
Lukáš Tofan

V tomto příspěvku je prezentována analýza možných řešení elektronické fakturace pro malé a střední podniky v ČR. Obchodní přínosy přechodu na e-fakturaci jsou pro jednotlivé firmy i celou ekonomiku výrazně pozitivní. Současně však nejsou na trhu k dispozici dostatečně rozšířená a standardizovaná řešení pro segment malých a středních firem. Na základě předdefinovaných obchodních a legislativních požadavků jsou zhodnoceny současně dostupné technologie e-fakturace. V příspěvku jsou uvedeny základní faktory úspěchu jejich zavedení. Z analýzy je stanovena prognóza vývoje technologií e-fakturace ve střednědobém horizontu.

V poslední době, především v souvislosti s rozvojem e-commerce a integrace B2B aplikací, se v relevantních diskusích často hovoří o zapojení malých a středních podniků (SME) do tohoto procesu. V segmentu SME ale na rozdíl od velkých firem působí celá řada faktorů, které tento trend zbržďují. Mezi ně patří zejména: značná heterogennost interních systémů jednotlivých firem, omezené finanční možnosti, omezené kapacity ve znalostech informačních technologií, nedůvěra v nové a neověřené technologie atd. Průlomovou službou v oblasti mezifiremní e-komunikace se v některých zemích stává e-fakturace. Ta totiž přináší okamžité a přesně vyčíslitelné přínosy. Dnes je na trhu k dispozici celá řada technologií e-fakturace, avšak žádná se doposud nestala úspěšnou v segmentu SME. Cílem této práce je jejich zhodnocení s ohledem na obchodní požadavky firem ze segmentu SME a s ohledem na legislativu ČR. Dalším cílem je určení směru vývoje služeb e-fakturace ve střednědobém horizontu.

Text ke stažení (pouze pro členy):