Podniková informatika jako nástroj zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských farem

Autor: 
Karel Kubata, Hana Rysová

V předkládaném článku je zpracovávána tématika využívání podnikové informatiky v zemědělských podnicích (ZPI) v České republice. Článek popisuje výsledky průzkumu využívání podnikové informatiky v rezortu zemědělství včetně poskytnutí přehledu o řešené problematice a identifikace jejích silných a slabých stránek. Na podkladě zjištění představených v tomto článku jsou v závěru navrženy předpoklady pro optimální roli, význam a funkčnost ZPI v zemědělském podniku.

Text ke stažení: