Pilotní projekt implementace Business Intelligence ve studijní agendě VŠE v Praze

Autor: 
Lukáš Hrnčíř, Ota Novotný

Hlavním přínosem implementace datového skladu v rámci vysoké školy je integrace roztříštěné datové základny ze zdrojových systémů, zrychlení a zefektivnění reportingu a tím pádem ke zlepšení podpory rozhodování a zefektivnění vzdělávacího procesu, což by mělo umožnit například identifikací problematických studentů, zhodnocení studijních programů a učitelů, monitorování rozvoje a pokroků studentů podle určených standardů, apod...

V zahraničí, zejména v USA, Kanadě a Anglii, se BI v akademickém prostředí využívá celkem úspěšně. Existuje velké množství podrobně zdokumentovaných projektů i SW řešení navržených přímo pro školy. Na vysokých školách v ČR nebyly zaznamenány připravované, probíhající či dokončené projekty datového skladu a navazujících BI aplikací.

V rámci úspěšně obhájených diplomových prací [HRNČÍŘ 2006] a [PETR 2006] byl na katedře informačních technologií VŠE v Praze uskutečněn pilotní projekt implementace datového skladu a návazných aplikací.

Text ke stažení (pouze pro členy):