Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Pozvánka na konferenci "Otevřená a propojitelná data veřejné správy"

aktivity, postupy, návod

Po menší odmlce Společnost pořádá další ze svých seminářů, tentokrát s cílem seznámit s myšlenkou otevřených dat a ukázat cesty, jak na ně. Na stránce semináře se dozvíte více, a opět se můžete přihlašovat pomocí on-line přihlášky přímo zde. Seminář se koná 6.června 2014.

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup pro zvýšení konkurenceschopnosti Česka

Praha, 24. 3. 2014 – Signatáři nedávno zveřejněné Výzvy představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR, která byla adresována české vládě i všem výkonným státním úředníkům, se shodli na důležitosti užší spolupráce. Hodlají také ve vzájemné součinnosti zformulovat konkrétní priority rozvoje ICT a digitální ekonomiky v Česku a nadále intenzivně komunikovat se zástupci vlády i ministerstev. Tyto aktivity osobně podpořil i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Systémová integrace 4/2013

Vážení čtenáři,

přinášíme poslední, čtvrté číslo dvacátého ročníku časopisu Systémová integrace a v něm další řadu článků, kde v tomto případě dominují témata zaměřená na vývoj v oblasti ERP, mobilních aplikací, cloud computingu a další.

Na tomto místě podáváme obvykle i několik základních informací o odborných akcích organizovaných v rámci programu ČSSI. Již v minulém čísle jsme informovali o připravovaném semináři Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení, který se konal 8/11 za účasti cca 200 registrovaných účastníků a přinesl aktuální informace spojené s problémy, ale i rozvojovými záměry eGovernmentu v ČR.

Prezentace ze semináře proběhlého 17.ledna 2014

Dne 17.1. proběhl na VŠE v Praze velmi úspěšný seminář, kterého se účastnilo více než 120 účastníků. Prezentace z přednášek naleznete na http://www.cssi.cz/cssi/metody-rizeni-podnikove-informatiky-jejich-efekty-pro-ruzne-druhy-organizaci#program .

Příjemné prožití zimních svátků

vám přeje Česká společnost pro systémovou integraci!

Zveme vás na konferenci "Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací"

Další ze série seminářů společnosti na téma Metody řízení podnikové informatiky a jejich efekty pro různé druhy organizací se koná v pátek 17.1.2014 v budově Vsoké školy ekonomické v Praze.

K dispozici je již on-line přihláška.

Zveme vás na seminář "Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do Cloudu?"

Další seminář společnosti nazvaný Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do Cloudu? se koná  12.12.2013 v budově Vysoké školy ekonomické v Praze. K dispozici je i on-line přihláška.

Syndikovat obsah