Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Datakon 2014

Zveme Vás k účasti na konferenci Datakon 2014, která se koná ve dnech 25.-29.9.2014 v Jasné (Chopok) -  viz program. Podrobnější informace naleznete ve výzvě k účasti. Podařilo se připravit panelovou diskusi na velmi atraktivní téma Otevřená data v samosprávě CR a SR za účasti odborníků z Ministerstva vnitra SR a starostů obcí z Česka a Slovenska. Letošní Datakon přináší zvané prezentace nejen z akademické, ale i z komerční sféry, vybrané přispěvky a postery.

Systémová integrace 1-2/2014

Vážení čtenáři,

přinášíme první číslo, a to z technických důvodů v tomto případě jako dvojčíslo, dalšího ročníku časopisu Systémová integrace. Jednou z hlavních akcí ČSSI v první polovině roku 2014 byl seminář na téma Publikace a využití otevřených dat - přínosy, rizika, návody, jehož garantem byl D. Chlapek. Seminář se konal v červnu v Likešově aule VŠE v Praze a přinesl mnoho podstatných informací a zkušeností z oblasti zpřístupňování a presentace dat orgánů veřejné správy a dalších institucí.

Information Technology for Practice 2014

XVII. Annual national conference with international participation, 9th – 10th October 2014, VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Economics. For more see http://www.vsb.cz/info/attachment?attachmentId=21125&reportId=25782.

Výzva k zaslání příspěvku na konferenci "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru"

Ve dnech 22.1 – 23.1.2015 se v Praze v Top hotelu bude konat konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru. Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a ve veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou IT, a to s využitím nejlepších praktik, metod a technik oboru. Tématata konference jsou:

  • Osvědčené praktiky IT Governance
  • Řízení IT ve veřejné správě
  • Portál MBI (Management of Business Informatics) a jeho komunita
  • Řízení ekonomiky IT
  • Právní aspekty řízení podnikové informatiky.

Termín zaslání abstraktu příspěvku 25.10.2014Více v článku...

Prezentace ze semináře "Otevřená a propojitelná data veřejné správy"

Prezentace ze semináře ze dne 6.6.2014 jsou k dispozici na stránce senimře.

Pozvánka na konferenci "Otevřená a propojitelná data veřejné správy"

aktivity, postupy, návod

Po menší odmlce Společnost pořádá další ze svých seminářů, tentokrát s cílem seznámit s myšlenkou otevřených dat a ukázat cesty, jak na ně. Na stránce semináře se dozvíte více, a opět se můžete přihlašovat pomocí on-line přihlášky přímo zde. Seminář se koná 6.června 2014.

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup pro zvýšení konkurenceschopnosti Česka

Praha, 24. 3. 2014 – Signatáři nedávno zveřejněné Výzvy představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR, která byla adresována české vládě i všem výkonným státním úředníkům, se shodli na důležitosti užší spolupráce. Hodlají také ve vzájemné součinnosti zformulovat konkrétní priority rozvoje ICT a digitální ekonomiky v Česku a nadále intenzivně komunikovat se zástupci vlády i ministerstev. Tyto aktivity osobně podpořil i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Syndikovat obsah