Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Portál MBI

Pod patronátem Katedry informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze vzniká portál Management Byznys Informatikys cílem šířit zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky. Jeho smyslem je sdílet a využívat znalosti a doporučení vyplývající z praxe a z dalších zdrojů.

Hitachi: Top 10 Business Trends Driving IT in 2015

10. prosince 2014, od 18:00 středoevropského času v trvání 1 hodiny proběhne WebEx událost na téma Top 10 Business Trends Driving IT in 2015. Je možno se registrovat a účastnit se on-line.

Časopis Systémová integrace je opět uznávaný RVVI

Rada ČSSI a Ediční rada časopisu Systémová integrace sdělují, že tento časopis byl znovu zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR  Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Toto zařazení platí minimálně pro celý následující rok 2015. Těšíme se na vaše příspěvky.

Jan Pour
šéfredaktor

Systémová integrace 3/2014

Vážení čtenáři,

přinášíme třetí číslo časopisu Systémová integrace. Hned na úvod je nutné upozornit na dvě programové změny v odborných akcích ČSSI. Vzhledem k připravované konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru, která se bude konat (22.1 – 23.1.2015, v Top hotelu v Praze) se překládají na pozdější termíny v roce 2015 původně plánované semináře Business intelligence fórum 2014, který měl být v říjnu 2014 a seminář Priority rozvoje eGovernmentu v novém vládním období, původně plánovaný na listopad 2014. Nově plánované termíny obou seminářů budou s dostatečným předstihem uveřejněny na stránkách ČSSI.

TZ: ICT průmysl vyzval vládu k realizaci programových priorit

ICT unie vydala v pondělí 27. října přiloženou tiskovou zprávu.

Konference "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru"

Pod záštitou náměstka ministra vnitra ČR pro informační a komunikační technologie JUDr. Jaroslava Strouhala pořádají itSMF a ČSSI dvoudenní konferenci věnovanou tématům:

  • Osvědčené praktiky IT Governance
  • Řízení IT ve veřejné správě
  • Portál MBI a jeho komunita
  • Řízení ekonomiky IT
  • Právní aspekty podnikové informatiky

Konference se koná 22.-23. ledna 2015 v TOP Hotelu Praha,
včasná registrace za snížené vstupné do 28. listopadu 2014 - 

- více na http://conference.itsmf.cz/ .

Konference IT Governance

Každá společnost, která spadá do kritické infrastruktury nebo provozuje významný IT systém bude mít dle nového zákona o kybernetické bezpečnosti povinnost od 1.1.2015 reportovat bezpečnostní incidenty.

Konference IT governance konaná ve dnech 7. - 9.10. 2014 ve Špindlerově Mlýně vás chce informovat o trestně právní zodpovědnosti za bezpečnostní incidenty, o procesně právních aspektech zajištění dat, jak správně reportovat incidenty podle nového zákona a bezpečnosti vyhlášek, ale také jak aplikovat tento zákon v praxi. Součástí konference je i panelová diskuse s tvůrci tohoto zákona, v níž na místě získáte odpovědi na vaše dotazy.

Syndikovat obsah