Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Business Intelligence Fórum 2015

Stav: 
plánovaný
Datum semináře: 
22.05.2015

Technologie a aplikace business intelligence jsou v současné době již běžnou součástí aplikační architektury značné části českých podniků a organizací. K tomu přispívá na jedné straně rozsáhlá nabídka produktů a služeb na IT trhu a na straně druhé tlak vedení firem na další zkvalitňování funkcionality a dostupnosti poskytovaných IT služeb. Business intelligence prochází i výraznými vývojovými směry, které její aplikační charakteristiky podstatně ovlivňují. Na diskuse o těchto otázkách a nových možnostech je zaměřen seminář BI Fórum, na který si Vás touto cestou dovolujeme pozvat.

Jan Pour

Systémová integrace 4/2014

Vážení čtenáři,

přinášíme závěrečné číslo dalšího ročníku časopisu Systémová integrace. Na úvod je dobré připomenout, že náš časopis byl po relativně krátkém výpadku, obdobně jako u řady dalších časopisů, opět zařazen do seznamu uznávaných časopisů v České republice. To je znovu oficiálním uznáním kvality časopisu ze strany centrálních orgánů, ale i pozitivní informací zejména pro pracovníky akademické sféry s ohledem na započítávání jejich publikací v tomto časopisu do jejich publikační činnosti.

Portál MBI

Pod patronátem Katedry informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze vzniká portál Management Byznys Informatikys cílem šířit zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky. Jeho smyslem je sdílet a využívat znalosti a doporučení vyplývající z praxe a z dalších zdrojů.

Hitachi: Top 10 Business Trends Driving IT in 2015

10. prosince 2014, od 18:00 středoevropského času v trvání 1 hodiny proběhne WebEx událost na téma Top 10 Business Trends Driving IT in 2015. Je možno se registrovat a účastnit se on-line.

Časopis Systémová integrace je opět uznávaný RVVI

Rada ČSSI a Ediční rada časopisu Systémová integrace sdělují, že tento časopis byl znovu zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR  Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Toto zařazení platí minimálně pro celý následující rok 2015. Těšíme se na vaše příspěvky.

Jan Pour
šéfredaktor

Systémová integrace 3/2014

Vážení čtenáři,

přinášíme třetí číslo časopisu Systémová integrace. Hned na úvod je nutné upozornit na dvě programové změny v odborných akcích ČSSI. Vzhledem k připravované konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru, která se bude konat (22.1 – 23.1.2015, v Top hotelu v Praze) se překládají na pozdější termíny v roce 2015 původně plánované semináře Business intelligence fórum 2014, který měl být v říjnu 2014 a seminář Priority rozvoje eGovernmentu v novém vládním období, původně plánovaný na listopad 2014. Nově plánované termíny obou seminářů budou s dostatečným předstihem uveřejněny na stránkách ČSSI.

TZ: ICT průmysl vyzval vládu k realizaci programových priorit

ICT unie vydala v pondělí 27. října přiloženou tiskovou zprávu.

Syndikovat obsah