Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Enterprise Architecture workshop s Marcem Lankhorstem

ČSSI, VŠE v Praze a BiZZdesign si vás dovolují pozvat na workshop s otcem jazyka ArchiMate a evangelistou Enterprise Architecture Marcem Lankhorstem. Workshop se koná 27. května 2015 16,00-18,00h v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavní body přednášky:

  • Zajímavá procházka historií a vývojem jazyka ArchiMate z hledisk disciplíny Enterprise Architecture
  • Prvky jazyka a vztah se standardem TOGAF
  • Praktické zkušenosti a příběhy úspěchu jeho použití

Přednáška probíhala v angličtině bez simultánního překladu. Vstup byl zdarma. V příloze naleznete prezentaci.

Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci

21. sympozium EDI (FACT a EB) 14. května 2015 od 9 hod, koná se v kongresovém sále hotelu Olympik,
Sokolovská 138, Praha 8 - viz přiložená pozvánka a program.

Zrušení semináře BI Fórum 2015

Z organizačních důvodů se ruší seminář Business Intelligence Fórum 2015. Všem se omlouváme.

Přednáška "Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices"

ČSSI a společnost BiZZdesign pořádají 27.5.2015 unikátní snídani s přednáškou Marca Lankhorsta z Holandska – evangelistou Enterprise Architecture na téma " Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices" . Bližší informace v přiložené pozvánce. Účast jen pro zvané.

Semináře ČSSI na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě

Rada ČSSI na svém minulém zasedání rozhodla, že v letech 2015-16 uspořádá několik seminářů zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR.

Cílem každého semináře bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na semináři navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Na financování nákladů semináře budou participovat MV ČR a firmy vystupující na semináři (člen ČSSI 10tis. Kč, nečlen ČSSI 15tis. Kč).

Prvním seminářem z této série bude seminář na téma: Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě. Seminář se uskuteční na VŠE v Praze 8/6/2015 od 13hod.

Business Intelligence Fórum 2015

Stav: 
plánovaný
Datum semináře: 
22.05.2015

Technologie a aplikace business intelligence jsou v současné době již běžnou součástí aplikační architektury značné části českých podniků a organizací. K tomu přispívá na jedné straně rozsáhlá nabídka produktů a služeb na IT trhu a na straně druhé tlak vedení firem na další zkvalitňování funkcionality a dostupnosti poskytovaných IT služeb. Business intelligence prochází i výraznými vývojovými směry, které její aplikační charakteristiky podstatně ovlivňují. Na diskuse o těchto otázkách a nových možnostech je zaměřen seminář BI Fórum, na který si Vás touto cestou dovolujeme pozvat.

Jan Pour

Systémová integrace 4/2014

Vážení čtenáři,

přinášíme závěrečné číslo dalšího ročníku časopisu Systémová integrace. Na úvod je dobré připomenout, že náš časopis byl po relativně krátkém výpadku, obdobně jako u řady dalších časopisů, opět zařazen do seznamu uznávaných časopisů v České republice. To je znovu oficiálním uznáním kvality časopisu ze strany centrálních orgánů, ale i pozitivní informací zejména pro pracovníky akademické sféry s ohledem na započítávání jejich publikací v tomto časopisu do jejich publikační činnosti.

Syndikovat obsah