Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Konference Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě

ČSSI ve spolupráci s VŠE v Praze a MV ČR a s podporou partnerů konference AK KŠB, IBM, KPMG a Microsoft pořádají konferenci Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě. Pro vyčarpání kapacity již další přihlášky nejsou možné. Zveřejněny prezentace.

3. seminář itSMF Prakticky

V rámci spolupráce ČSSI – ITSMF nabízíme našim členům účast na semináři s tématatem IT dokumentace MZe v restartu - Jak se neztratit v dokumentaci, který se koná ve čtvrtek 14. května 2015 14-16 hod v Praze 4, sídle Hewlett-Packard s. r. o. Vyskočilova 1/1410.

Smlouvy na služby provozu a rozvoje, dodávané externími dodavateli, nemají věčného trvání. Při každé změně dodavatele je nutné předat dostatečné podklady pro provozování. V oblasti rozvoje je dobrá dokumentace nutností a podmínkou pro možnost, aby rozvoj jedné aplikace provádělo více dodavatelů a ne pouze ten, který aplikaci původně naprogramoval.

Registrace je možná do středy 13.5.2015 na http://itsmf.cz/cz/events/38/3-seminar-itsm-prakticky/ .

Enterprise Architecture workshop s Marcem Lankhorstem

ČSSI, VŠE v Praze a BiZZdesign si vás dovolují pozvat na workshop s otcem jazyka ArchiMate a evangelistou Enterprise Architecture Marcem Lankhorstem. Workshop se koná 27. května 2015 16,00-18,00h v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavní body přednášky:

  • Zajímavá procházka historií a vývojem jazyka ArchiMate z hledisk disciplíny Enterprise Architecture
  • Prvky jazyka a vztah se standardem TOGAF
  • Praktické zkušenosti a příběhy úspěchu jeho použití

Přednáška probíhala v angličtině bez simultánního překladu. Vstup byl zdarma. V příloze naleznete prezentaci.

Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci

21. sympozium EDI (FACT a EB) 14. května 2015 od 9 hod, koná se v kongresovém sále hotelu Olympik,
Sokolovská 138, Praha 8 - viz přiložená pozvánka a program.

Zrušení semináře BI Fórum 2015

Z organizačních důvodů se ruší seminář Business Intelligence Fórum 2015. Všem se omlouváme.

Přednáška "Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices"

ČSSI a společnost BiZZdesign pořádají 27.5.2015 unikátní snídani s přednáškou Marca Lankhorsta z Holandska – evangelistou Enterprise Architecture na téma " Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices" . Bližší informace v přiložené pozvánce. Účast jen pro zvané.

Semináře ČSSI na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě

Rada ČSSI na svém minulém zasedání rozhodla, že v letech 2015-16 uspořádá několik seminářů zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR.

Cílem každého semináře bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na semináři navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Na financování nákladů semináře budou participovat MV ČR a firmy vystupující na semináři (člen ČSSI 10tis. Kč, nečlen ČSSI 15tis. Kč).

Prvním seminářem z této série bude seminář na téma: Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě. Seminář se uskuteční na VŠE v Praze 8/6/2015 od 13hod.

Syndikovat obsah