Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Strategické řízení rozvoje informačního systému bank v současných podmínkách

Autor: 
Martin Fleischmann

Práce se zaměřuje na podtržení a zhodnocení významu strategického řízení rozvoje informačních systémů současných bank s důrazem na jeho roli v oblasti konkurenceschopnosti. Prvním východiskem je současné využití IS/ICT při provozování bankovních činností a stručné zhodnocení jeho vlivu na činnost, procesy a úspěšnost bank včetně uvedení některých problémů stojících v této souvislosti před managementem bank.

Actual Development Trends in ERP Conception in Czech Enterprises 2005

Autor: 
Petr Sodomka

The article summarises the long-term experiences of the author gathered during annual researches on the Czech ERP market and its trends for the publisher Computer Press Media. Based on the current development trends of this ERP market, we can extrapolate the main trends of ERP conception.

Unified data access framework for integrated systems

Autor: 
Karol Matiaško, Katarína Zábovská, Vladimíra Zádová

In this paper we are introducing the concept for the unified data access framework. The main aim of our work is to allow the unified data access on the international level for educational, commercial and security purposes. The idea of the unified access is important in the current days mostly for the national/international security, international labor policy, market restrictions or diseases prevention.

Metriky v projektu implementace plánovacích systémů

Autor: 
Vladislav Štefaňák

Tato práce se zabývá řízením projektu implementace plánovacího systému. Systémy pro podporu plánování stojí na rozhraní nástrojů typu Business Intelligence a běžných transakčních aplikací, proto si řízení jejich implementace vyžaduje specifický přístup. Práce popisuje základní množinu metrik pro jednotlivé etapy projektu. Tyto metriky byly autorem ověřeny na reálných projektech implementace plánovacích systémů. Navrženou množinu metrik je možno použít jako základ pro komunikaci zákazníka a dodavatele a současně jako interní check-list dodavatelského týmu pro kontrolu kvality projektu.

Tato práce má vymezené dva logicky navazující cíle :

Syndikovat obsah