Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Pozvánka na InternetBay Partnering Event – 26 November

Dovolujeme si Vás pozvat na Partnering Event, který se koná 26.11. ve švédském Skelleftea. Akci pořádá ICT organizace Internetbay www.internetbay.com. Tímto bychom chtěli navázat na letošní Swedish-Czech IT Forum v Praze a umožnit českým firmám navázat další kontakty a spolupráci se švédskými partnery. Další informace naleznete níže, v přiložené pozvánce a na webových stránkách www.internetbaypartneringevent.com

 

Soutěž Diplomová práce roku zná své vítěze

Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku 2009 proběhlo na akademické půdě Univerzity Hradec Králové.

 
17. 9. 2009 se do Hradce Králové sjelo třicet finalistů soutěže Diplomová práce roku. Čerstvé absolventy z patnácti vysokých škol z České i Slovenské republiky čekalo finálové kolo soutěže a její slavnostní vyhlášení. Akci hostila akademická půda Univerzity Hradec Králové.

Finálové kolo soutěže probíhalo v pěti soutěžních kategoriích. Každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z lektorů vysokých škol a zástupců komerčních organizací.

IT Governance "Inovace podnikání"

IV. ročník odborné konference IT Governance "Inovace podnikání" se koná ve dne 14. a 15. října 2009, v hotelu Svatá Kateřina Resort, v Počátcích u Pelhřimova.

 

 

Nabízíme vám ke stažení program konference.

Více informací je k dispozici přímo na adrese www.isaca.cz, zde se můžete také na konferenci registrovat.

 

Informační technologie pro praxi 2009

Tematické zaměření:
       Informační management a informační společnost 
       Řízení služeb podnikové informatiky
       Informační podpora procesního řízení
       Zkušenosti a trendy ve vzdělávání IS/ICT

 

Místo a čas konání: 
       Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava
       1. a 2. října 2009

 

Systémová integrace 2009

CD Systémová integrace 2009Ve dnech 8. a 9. června proběhl na pražském Žofíně již 17. ročník mezinárodní konference Systémová Integrace 2009. Letošní ročník byl zaměřen na zvýšení výkonnosti podniku s IT v době dynamických změn ve světové ekonomice.

V rámci konferenčních materiálů organizátoři vydali dvě CD. První s názvem "Sborník 17. ročníku mezinárodní konference Systémová integrace 2009" (ISBN 978-80-245-1534-2; Nakladatelství Oeconomica) obsahuje 44 příspěvků sborníku konference a druhé obsahuje 62 prezentací jednotlivých vystoupení programu konference.

ITIL "worst practice" - výsledky průzkumu

Statistika nejhorších praktikÚčelem průzkumu bylo zjistit nejhorší praktiky při implementaci ITIL (popř. dalších metodik a standardů – CobIT, CMMI, Six Sigma a ISO 20000) v podnikových informatikách. Při průzkumu byl použit koncept ABC - Attitude, Behavior a Culture (Osobní postoj, Chování a Kulturní zvyky).

 

Respondenti označili za „nejhorší praktiky“ následující:

Tvorba softwaru 2009

35. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí
20.5. - 22.5. 20089
Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Sokolská tř. 33, Ostrava

Tematické zaměření: Tradiční pracovní a inspirativní fórum k prezentaci názorů a odborné diskuzi nad problematikou tvorby a využívání softwaru v informační společnosti. Konference je určena nejen pracovníkům v profesi a výuce, ale i studentům, zejména doktorandům.
 

Syndikovat obsah