Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

CACIO FÓRUM - „Pokročilé řízení informatiky: Projektové řízení v praxi“

Seminář se uskuteční 26.dubna 2012 od 12 do 18 hod., v Žižkovské věži – Mahlerových sadech, Praha 3

Více informací naleznete v pozvánce, kterou zasíláme v příloze nebo na adrese http://www.cacio.cz/kalendar-akci/cacio-forum---pokrocile-rizeni-informa...

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci nebo bližších informací,  pište na adresu tajemnik@cacio.cz

Odborné Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2012

21. – 23. května 2012, státní zámek Sychrov.

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a. s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci pořádají již 5. ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, který proběhne již tradičně na státním zámku Sychrov ve dnech 21. – 23. května 2012.

Pozvánka na seminář Competitive Intelligence aneb jak vyhrát v konkurenčním boji

Seminář se koná ve čtvrtek 26. dubna 2012 od 15.00h na VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Competitive Intelligence představuje systematický proces vyhledávání informací a jejich následnou analýzu s cílem pochopit možnosti využití těchto informací pro získání konkurenční výhody. Competitive Intelligence se zaměřuje na veřejně dostupné informační zdroje (včetně sociálních sítí) o konkurentech, obchodních partnerech a zákaznících, s cílem rozpoznat signály o změně jejich chování a odhalit jejich strategické záměry.

Více o semináři...

logobox.cz – spolupráce s branding.cz

Branding.cz a Logobox.cz změnili práci s logami na internetu Branding.cz, editor pro bezplatnou tvorbu online manuálů korporátní identity se propojil s Logobox.cz, otevřenou databází log sdílených různými službami a software. Pro společnosti operující v České a Slovenské republice se tak otevírají nevídané možnosti, jak si zdarma zajistit správné zobrazení a použití loga v online prostředí, ale i mimo internet. Branding.cz nyní umožňuje se zveřejněním každého manuálu exportovat náhled loga i do databáze Logobox.cz. Stejně tak na Logobox.cz lze ke každému nově nahránému logu přidat i odkaz na logomanuál zveřejněný na Branding.cz.

TeamViewer 7 for Mac released

New version allows Mac users to establish connections to TeamViewer 7 for Windows as well as hosting online meetings with video and Voice over IP.

18. sympozium EDI (FACT a eB)

Dne 19. dubna 2012 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskuteční již 18. ročník sympozia EDI (FACT a eB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích se zaměřením na e-fakturaci. Pořádatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů je již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky spolu s Českou společností pro systémovou integraci.Záštitu nad touto akcí převzalo ministerstvo průmyslu a obchodu a náměstek ministra vnitra pro informační technologie a eGovernment JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

Tvorba informačních systémů

Autor: 
Tomáš Bruckner, Jiří Voříšek, Alena Buchalcevová a kol.

Publikace shrnuje současné poznání v oblasti analýzy a návrhu podnikových informačních systémů. Je určena jak studentům vysokých škol, tak odborné veřejnosti z podniků a jiných organizací, ve kterých řeší informační systémy, případně ze softwarových firem, konkrétně zejména profesím Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, Vývojář / IS architekt, Byznys analytik / architekt. Monografie se zabývá rolí informačních systémů a technologií (IS/ICT) v dnešním světě, analyzuje vztah byznysu a informačních technologií, popisuje možné a nutné potíže plynoucí ze složitosti IS/ICT a argumentuje některé přístupy k řízení rozvoje IS, a to zejména byznys analýzu, architektonické přístupy, metodické přístupy k budování IS a přístupy založené na službách. Podrobný popis disciplín tvorby IS je založen na metodice MMDIS a vícedimenzionálním přístupu. Dále jsou popsány metody a notace modelování informačních systémů (procesní, funkční, datové modelování, modelování objektů a další).

Syndikovat obsah