IS/ICT ve zdravotnictví v České republice a ve Švédsku

Autor: 
Martin Potančok, Eva Judová, Tomáš Karásek, Peter Zákutný

Aplikace informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) do zdravotnictví, označovaná jako eHealth, přináší podporu práce zdravotnických zařízení a zvýšení kvality péče o pacienta. V současné době vědecké výzkumy a komerční projekty prokazatelně ukazují tyto přínosy eHealth, ale v reálné praxi zdravotnických zařízení se implementace setkává s mnoha překážkami. Hlavním cílem článku je analyzovat stav implementace eHealth, poukázat na proběhlé (resp. probíhající) projekty eHealth v ČR a Švédsku a analyzovat situaci na IS/ICT trhu těchto zemí. Výsledky ukazují značné rozdíly ve stavu implementace eHealth a větší konzistentnost na IS/ICT ve Švédsku.