Integrace testovacích nástrojů pro zlepšení kvality softwaru

Autor: 
Alena Buchalcevová, Jan Ženíšek

Testování a řízení kvality softwaru se dnes již neobejde bez softwarových nástrojů. Společnosti většinou s ohledem na cenu využívají pro podporu testování open-source nástroje, které jsou ale používány, instalovány a nasazovány samostatně bez jakékoliv integrace a jejich nasazení je často obtížné. Proto je v Kompetenčním centru Software Quality Assurance na VŠE v Praze ve spolupráci s firmou Trask solutions a. s. realizován projekt vývoje Integrovaného testovacího nástroje, který má poskytnout jednotné řešení, které propojuje řízení testování, sledování chyb a automatizované testování různého typu (funkční, zátěžové, integrační a jiné), a to na bázi open-source nástrojů.