Building Information Modeling, příklad vyspělé systémové integrace

Autor: 
Zdeněk Molnár

Jedná se o přehledový článek, jehož cílem je seznámit čtenáře, kteří nejsou z oblasti stavebnictví, s nejnovějšími trendy ICT ve stavebnictví a zároveň zdůraznit základní princip konceptu Building Information Modeling (BIM) a tím je systémová integrace. Článek se věnuje popisu základních prvků BIM a jejich strukturálním a funkčním charakteristikám. Zdůrazněna je multidimensionalita, procesy BIM a jejich podpora softwarovými aplikacemi a důležitost komunikace v rámci BIM s podporou sdílení znalostí. Za tím účelem je v závěru zmíněna perspektivní možnost využití Knowledge Managementu a ontologií pro řízení BIM, která je v současnosti předmětem intensivních výzkumů. Výsledkům tohoto výzkumu bude věnován některý z dalších článků.

Text ke stažení: